Становище във връзка с общественото обсъждане на закона, приключило на 14.05.2018.