Първият по рода си клъстер, обединяващ цялата ИКТ индустрия в България, бе представен официално миналата седмица. Той е учреден през декември 2004 г. като обединение на 13 съмишленици, представляващи...