Фондация "Право и Интернет" обявява отворени стажантски позиции, започвайки през лятото или следващата учебна година. Програмата е насочена към ученици и студенти, които имат познания и интерес към ИКТ право, права на човека, предприемачество и социална отговорност, както и проектен мениджмънт.

Стажантите ще работят по различни проекти с екипа на Фондацията, като ще могат да се потопят в атмосфера на динамична работа и междукултурна комуникация.

Повече информация може да намерите тук.