Stuttgart Media University (Германия)

От 1-ви септември 2001 г., Stuttgart Media University събра обединеното ноу-хау на бившия University of Printing and Media, образователна институция с над 100-годишна традиция и University of Librarianship and Information, чиято история достига назад до 1942 г.