Проектът MIICT, в сътрудничество с проектите REBUILD, NADINE, MICADO, EASYRIGHTS и WELCOME, финансирани от Европейската комисия по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, публикуваха Съвместна бяла книга за миграцията - ценен принос към оформянето на бъдещата политика в областта на миграцията в Европейския съюз.

Изготвянето на бялата книга беше осъществено в резултат на проведената кръгла маса за миграционната политика в периода 14ти-16ти октомври 2020. Бялата книга обхваща съвкупност от препоръки, с фокус върху: (i) модел, базиран върху съвместното създаване и участие, (ii) сътрудничество между всички заинтересовани страни и (iii) ИКТ инструменти и дигитални услуги в подкрепа на интеграцията.

Бялата книга е достъпна чрез следния линк: https://www.miict.eu/wp-content/uploads/sites/14/2...