Съвместното обучение в рамките на проекта DiFens се проведе между 26 юни и 1 юли 2018 г. в Солун, Гърция.

В обучението взеха участие младежки работници, които заедно разгледаха дейностите на проекта досега, и взаимно се обучаваха на стратегии за развитие на успешни бизнес начинания. В по-широка перспектива и като допълнителна добавена стойност, съвместното обучение насърчи сътрудничеството между партньорските организации и повиши компетенциите на участниците в областта на междукултурната комуникация. Мобилността даде възможност за директно взаимно обучение между партньорите, което допринесе за повишаване качеството на резултатите от проекта.


Фондация „Право и Интернет“ беше представена от Рая Цветкова и София Ненова. Те участваха в груповите дейности и представиха текущия прогрес на проекта DiFens.