Съвместното обучение в рамките на проекта StopR се проведе между 16 и 20 април 2018 г. в Целе, Словения.

В обучението взеха участие младежки работници, които заедно разгледаха естеството на младежката радиказация, дейностите на проекта досега, и взаимно се обучаваха в оценяването на методологии в платформата на StopR. В по-широка перспектива и като допълнителна добавена стойност, съвместното обучение насърчи сътрудничеството между партньорските организации и повиши компетенциите на участниците в областта на междукултурната комуникация. Мобилността даде възможност за директно взаимно обучение между партньорите, което допринесе за повишаване качеството на сертифицирането по качество в областта на младежката радикализация, което ще бъде предлагано като услуга чрез платформата на StopR.

Фондация „Право и Интернет“ беше представена от Рая Цветкова и Десислава Ранчева. Те участваха в груповите дейности и представиха текущия прогрес по изработването на платформата StopR.