Swedish Defence Research Agency (Швеция)

Шведската агенция за научни изследвания в отбраната е независим държавен орган, създаден за да служи на Министерството на отбраната и също на все по-голям брой цивилни клиенти. Основните й дейности са проложни научни изследвания и развитие за защита, безопасност и сигурност, в широка гама от специализирани области, включително сензор и информационни технологии, командване и контрол, космическите изследвания и подводна технология, физическа и ядрена, биологична и химическа защита.