T-Systems Austria GesmbH (Австрия)

T-Systems Austria е част от Deutsche Telekom, който е един от водещите в света интегрирани телекомуникационни компании, със 151 милиона потребители на мобилни услуги, 30 милиона фиксирани линии на мрежата, както и повече от 17 милиона широколентови линии. Групата предлага фиксирана мрежа / широколентов достъп, мобилни комуникации, Интернет и IPTV продукти и услуги за потребителите, и информационни и комуникационни технологии (ИКТ) решения за бизнес и корпоративни клиенти.