Teknova AS (Норвегия)

Teknova е частен изследователски институт с нестопанска цел със седалище в региона Agder (Южна Норвегия) с интердисциплинарни изследователски дейности за приложения за промишленост, сигурност, околна среда и електронно здравеопазване. Институтът е собственост на осем организации, включително компании (Ugland Group, Skeie Group, MHWirth, Agder Energy, Sparebanken Pluss and Elkem) и университети (University of Agder, Agder Research). Институтът има три изследователски групи: моделиране и симулация, чисти технологии и смарт-измервателни уреди. Централното ядро на компетентност на института е изследвания и иновации с нови технологии, включващи методи модел за анализ и промишлена математика.