Telefónica Digital España, S.L.U. - ElevenPaths (Испания)

В рамките на Telefónica Digital España S.L.U., Eleven Paths има за цел да създава иновативни решения за сигурност. Тази компания е създадена като Telefonica Company през 2013 г. и по време на този период тя е разработила набор от инструменти за сигурност, свързани с цифровата идентичност, неприкосновеността на личния живот и киберсигурността. Тя си сътрудничи с няколко публични и частни субекти като компании, университети, изследователски центрове и държавните сили за сигурност и на Корпуса в развитието на решения за сигурност. ElevenPaths носи иновации в службите за сигурност.