Проф. д-р Георги Димитров, председател на Фондация „Право и Интернет“, бе избран за член на Висшия адвокатски съвет (ВАС).

Гласуването за висши органи на българската адвокатура се проведе от Общото събрание на 25-ти и 26-ти февруари 2017 г. Висшият адвокатски съвет се състои от 15 основни и 10 резервни членове, които се избират с четиригодишен мандат. За председател на ВАС бе избрана адв. Ралица Негенцова.