​TIS (Португалия)

TIS – Transport, Innovation and Systems е консултантска организация, специализирана в мобилност и транспорт, която осъществява услуги в области, свързани с икономика на транспорта, логистика, енергетика и околна среда, устойчива мобилност, колективен транспорт, трафик инженеринг, градско и регионално развитие, както и регулация и политики. TIS организира и осъществява обучения, както и предоставя специализиран софтуер, свързан с транспортни системи и тяхната териториална интеграция.

Активно действаща на пазара от 1992, TIS притежава разнопосочни компетенции, обхващащи всички видове транспорт и покрива широк спектър от научни изследвания и проекти.

Експертни дейности