Третата и последна фокус група за България по проект MYNNOVA се проведе на 15-ти ноември в София. Целта на проучването беше да се изследват позициите, мнението и да се потърси обратна връзка от представители на предварително определените целеви групи по отношение на платформата Euromentor, един от основните продукти от работата по проекта.

Обратната връзка ще бъде имплементирана в онлайн менторската платформа за млади предприемачи, стремящи се да проектират, планират и осъществят социални инициативи. Платформата се изработва от Фондация „Право и Интернет“ и ще бъде официално стартирана по-късно през годината, предлагайки гъвкава и свободно достъпна възможност за младите социални иноватори да получат подкрепа, качествено менторство и взаимодействие с младежки работници. Освен това платформата предоставя ценна информация по засегнатите теми и обучителни курсове за младите социални предприемачи.

Проектът MYNNOVA се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства в сферата на младежта. България участва в проекта наред с още 4 партньорски организации от 4 различни страни - Румъния, Словения, Германия и Кипър.