Третата проектна среща по проекта ATSIV се проведе в Солун, Гърция, на 22ри октомври 2018г.

Партньорите по проекта презентираха своят прогрес по развитието на проекта и планираха бъдещите проектни задачи. По-специфично, те се фокусираха върху последната част от сериозната игра, която се изготвя от проекта, както и виртуалната среда за учене.

На тази среща Фондация „Право и Интернет“ беше представена от Рая Цветкова и София Ненова, които работят по проекта.