Изпълнението на проекта DEEP (Дигитално предприемачество за насърчаване на заетостта) продължава безпроблемно. Въпреки ограниченията, членовете на Консорциума се срещнаха онлайн на 15-ти февруари за третата транснационална среща, която първоначално беше планирано да се проведе в Малага, Испания.

По време на срещата партньорите обменяха идеи и опит във връзка с различните стратегии, адаптирани за успешното популяризиране на основния резултат от Интелектуален Продукт 2: „Доклад за динамиката на цифровото предприемачество“. В рамките на срещата, партньорите също така обсъдиха редица финансови и управленски дейности. Освен това IT партньорът Internet Web Solutions представи последните актуализации свързани с развитието на платформата DEEP, на която скоро ще бъдат качени учебните материали на шестте партньорски езика.

Проектът е финансиран от Европейската комисия по програма Еразъм +, Ключова дейност 203: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства за професионално образование и обучение.