Доц. д-р Георги Димитров участва в Третият регионален форум по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа, 11 - 13 ноември 2013 г. Форумът се организира от Международната академия за обучение по киберразследвания, Държавната агенция “Национална сигурност” и Задграничния консултативен съвет по сигурността (OSAC) на САЩ, благодарение на финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България”.