Център за иновации Nissatech (Сърбия)

Центърът за иновации Nissatech цели да бъде регионален лидер в прилагането на нови информационни технологии, стимулиращи иновацията в динамичната и мрежова бизнес среда.

Това гъвкаво и водено от иновациите предприятие притежава ясна социална програма, подпомагаща основно обществени иновации. Основен фокус е разработването на системи за обработване на семантични данни в реално време и изграждане на персонализирани и адаптирани услуги. Целта е да се подпомогнат клиентите при реализирането на т.н. откликващ бизнес - бизнесът, който усеща и отговаря на проблемите и възможностите в (близко) реално време.

Експертни дейности