Д-р Георги Димитров, Председател на Фондация „Право и Интернет”, беше официален гост на проведения на 13 декември 2011 г. уебинар на тема "Как да пазаруваме от разстояние и какви са най-сигурните начини на плащане”. Събитието е организирано от технологичния сайт IDG.BG, с подкрепата на БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ, G2S и Информационно обслужване АД. В рамките на праведния уебинар бяха обсъдени тенденциите за пазаруване онлайн, доверието на потребителите в методите за електронни разплащания и защитата на личните данни на пазаруващите.

Д-р Георги Димитров направи кратко изложение за развитието на нормативната уредба за електронната търговия, електронния подпис и защитата на личните данни.

Повече информация за събитието можете да намерите на: http://discussions.idg.bg/67.