Проектът INFORM обединява 10 партньорски организации от 10 държави членки на Европейския съюз с общата мисия за повишаване на осведомеността относно европейската реформа в сферата на защита на лични данни. Под ръководството на Фондация „Право и Интернет“ проектът ще посрещне нуждите на магистрати, практикуващи юристи и съдебна администрация от специализирано обучение върху въпроси относно правото на защита на лични данни, като им предостави обстоен поглед върху новото европейско законодателство в тази сфера.

Стартирането на уебсайта на INFORM, предлагащ бърз и лесен достъп до информация за проекта, е част от продължаващите усилия на консорциума за повишаване качеството и наличността на информацията за ефективното и последователно прилагане на Общия регламент за защита на лични данни (GDPR), както и ще подпомогне процеса по транспониране на Директива (ЕС) 2016/680 в националните законодателства.

Следете новините и събитията по проект INFORM на адрес: www.informproject.eu.