България докладва рекордно нисък брой на заети места в своите центрове за бежанци, но проблеми с намирането и задържането на работа при бежанците и мигрантите остават. MIICT интервюира няколко неправителствени организации и експерти в сферата, доставчици на социални услуги, както и самите бенефициенти, обсъждайки начините за намиране на работа и трудностите, пред които работници от трети страни биват изправени, като предразсъдъци и дискриминация, както и несъответствия между очакванията на чужденците и това, което пазарът на труда предлага. С тези и други фактори предвид, въпреки държавна липса на цялостна „интеграционна траектория“ за мигрантите, българските заинтересувани страни предприемат различни инициативи, за да улеснят достъпа до работа на бежанци и мигранти. Те са спомогнати от множество проучвания, някои от които предлагат частният сектор да поеме активна роля в назначаването на работа и обучаването на бежанци, а усилията му да бъдат по-видими като начин за преборване със страха и предразсъдъците. Препоръчано е институциите да инвестират в информирането на фирми относно назначаването на работа на бежанци и събирането на систематична информация за чужденци, търсещи работа. (Илиев, 2017).

Институции като Държавната агенция за бежанците (като част от изготвянето на профили за интеграция на бежанците), Агенцията по заетостта и неправителствени организации, особено тези, специализиращи в интеграцията, като Каритас София и Български червен кръст, препоръчват консултации. Консултациите имат за цел подготвянето на документацията за кандидатстване за работа на чужденците, съветвайки ги относно интервюта за работа и въпроси на заетостта. Агенцията по заетостта също така администрира Програма за заетост и обучение на бежанци.

Кариерните форуми са друг популярен метод за улесняване на достъпа до работа за мигранти. Организирани от страни като ВКБООН България, CVS България, Каритас София, Съветът на жените бежанки и социално ориентирани агенции за намиране на персонал, като Катро България, те събират представители на бизнеси и чужденци, търсещи работа, като се опитват да намерят съответствие между нуждите и очакванията на първите, и уменията и нуждите на последните.

Различни механизми за координация между институции в сферата на миграцията и организации, също разглеждат изготвянето и редовното актуализиране на списъци с работодатели, способни и желаещи да наемат бежанци и мигранти, както и да намерят съответствие между тях и профилите на хората, за чиито случаи отговарят. Тези механизми за координация също така се опитват да създадат път към образователните институции, за да разпознаят квалификациите на бежанците и да ги поставят на по-висококвалифицирани работни позиции. Няколко социални предприемачески инициативи също играят роля в улесняването на достъпа до работа на бежанци и мигранти. Инициативите са изпълнени благодарение на усилията за създаване на Българска харта на многообразието.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ в рамките на договор № 822380.