Университет по библиотекознание и информационни технологии - УниБИТ (България)

Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) е държавен университет, който обучава по бакалавърски, магистърски и докторски програми за образователните и научни степени, по които има акредитация. УниБИТ разполага със съвременна материална база за подготовка на своите студенти. Специално проектираната и построена сграда включва тържествена зала; специализирани семинарни кабинети; аудитории; компютърна лаборатория „Джон Атанасов” с модерни компютърни зали с локални мрежи и с постоянен достъп до Интернет, в които се изучават съвременни информационни и комуникационни технологии.