Университет по бизнес инженеринг и мениджмънт в Баня Лука (Босна и Херцеговина)

Университетът по бизнес инженеринг и мениджмънт в Баня Лука е един от реномираните университети в Босна и Херцеговина. Университетът обединява 5 факултета – Юридически факултет, Факултет по икономика, Факултет по инженеринг, Факултет по компютърни науки и Философски факултет) с девет научни програми.

Приоритетни области на научни изследвания са: работа по програми за основни изследвания, технологично развитие, иновации и интеграция на научноизследователска дейност; публикация на научни трудове, организация на научни конференции и насърчаване на науката, както и стимулиране на иновативни дейности.

Експертни дейности