University of Florence (Италия)

Междуведомственият център по биоклиматология (CIBIC) в Университета на Флоренция има за цел да насърчава, координира, организира и подкрепя дейности свързани с мултидисциплинарни изследвания в областта на биоклиматологията.


Експертни дейности