University of Western Macedonia (Гърция)

Университетът на Западна Македония е мулти-кампус университет в Северозападна Гърция. Той е създаден 2004 г. от четири департамента, които преди това са били част от Аристотеловия университет в Солун.