Universum College

Universum College е международно признато висше учебно заведение и единствената институция от Косово, която се класира в класацията „1000 най-добри бизнес училища в света“. Университетът се основава на ценности като предприемачеството, иновациите, отговорността и интернационализацията.


Експертни дейности