Urban and Regional Innovation Research - URENIO (Гърция)

URENIO е университетска лаборатория за насърчаване на научните изследвания и предлагането на научни и технологични услуги в областта на иновационните системи и интелигентни градове. URENIO е част от Катедра за градско и регионално планиране, Факултет по инженерство, Солунски университет Аристотел.