Конференцията „Дигитално трансгранично сътрудничесво в областта на наказателното правосъдие“, която се състоя в Брюксел между 21-22 януари 2020 г., събра 118 професионалисти от 68 организации. На срещата присъстваха представители на 24 страни членки, Съвета на Европейския съюз, ИНТЕРПОЛ, ЕВРОПОЛ, ЕВРОЮСТ, Европейската съдебна мрежа, Европейската мрежа за съдебно обучение, Европейския надзорен орган по защита на данните и други ргани на ЕС. Заедно с тях, участие взеха представители на граждански, академични, обучителни и професионални организации.

През първия ден бяха представяни презентации и провеждани дускусии по отоншение на актуалните правни и политически въпроси в сферата на дигиталното трансгранично сътрудничество. Освен това бяха обсъдени иновациите в сферата на информационните технологии и инфраструктурата, участието на провоприлагащите органи в процеса на съдебното сътрудничество, ролята на частния сектор в потока на данни, както и трите проекта.

През втория ден от срещата, дискусиите, засягащи дигиталното трансгранично сътрудничесво в областта на наказателното правосъдие, продължиха по време на следните сесии: обмен на доказателства и стандарти за улесняване на международни наказателни разследвания; необходими промени в юридическите професии, за да отговарят на текущите правни и технологични нужди; добри практики относно имплементирането на инструменти за трансгранично сътрудничество. Събитието приключи със серия от кратки презентации, посветени наплановете за действие и последващите стъпки.

Проектът е финансиран от Европейската комисия по програма „Правосъдие“ в рамките на договор № 766468.