На 15 юни 2018 г., университет „Коменски“ бе домакин на втората работна среща на проектния екип по ProLegis.

Фокус на работната среща бе обратната връзка, получена по време на работния семинар, както и планирането и организацията на предстоящите събития на местно ниво.

През есента 2018 г., във всяка една от партньорските държави (Австрия, България, Гърция, Латвия, Румъния и Словакия) ще бъдат проведени два работни семинара, насочени към служители на местните власти. Темата на семинарите ще бъде новата правна рамка за защита на личните данни в контекста на дейността на органите на местната власт.

Проектът ProLegis се изпълнява с подкрепата на програма „Права, Равенство, Гражданство“ 2014-2020 на Европейската комисия в рамките на договор № 769143.