Екипът на проекта GUARD се събра на двудневна работна среща, която се проведе на 11 и 12 септември в София, България.

По време на срещата, в която участваха всички партньорски организации, участниците имаха възможност да развият своите познания, да проведат дискусии и да дадат своите предложения за бъдещото развитие на проекта GUARD, който има за цел да разработи отворена и разширяема платформа за усъвършенствана сигурност и защита на надеждни бизнес вериги, обхващащи множество административни домейни и хетерогенни инфраструктури.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ в рамките на договор №833456