Уебсайтът на проекта DiFens е вече достъпен. Сайтът предлага информация относно текущите проектни дейности, както и относно партньорските организации, изпълняващи проекта.

Посетителите на сайта могат да открият още представяне на основните теми на проекта, както и новини относно развитие на проекта.

Уебсайтът е разработен от екипа на SEIT лабораторията при Кипърския университет.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики.