Висше училище по застраховане и финанси (България)

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) е частнa образователна институция.

Във ВУЗФ има създадена дългогодишна традиция за подготовка на висококвалифицирани кадри за нуждите както на икономиката, така и на научните изследвания.