Проектът UP2030 започва втората година от дейността си с нова енергия и решителност за насърчаване на климатичната неутралност.

На 15-ти февруари се проведе ключова среща с участието на всички партньори в проекта, която положи началото на дейностите за 2024 г. в рамките на UP2030. Срещата предостави платформа за синхронизиране на усилията, определяне на основните моменти за предстоящата година и ролята на всеки партньор в постигането им.

Също така, бяха обсъдени и отбелязани постигнатите постижения, плод на работата през 2023г. по проекта. От актуализираните планове за прилагане на UP2030 в пилотните градове до трансформационните пътни карти и стратегии за устойчиво развитие, резултатите от усърдната работа по проект UP2030 от изминалата година, олицетворяват ангажираността на консорциума към насърчаването на прехода към общество с нулеви емисии.

В тази връзка, важно е да се отбележи, че създадените материали по проекта, са достъпни на уебсайта на UP2030. Те представляват ценни ресурси, както за заинтересованите страни, така и за по-широката общност.

Стъпвайки в новата фаза на UP2030, екипът на ФондацияПраво и Интернетостава посветен на каузата за изграждане на инфраструктура, спомагащи постигането на климатича неутралност в градовете по целия свят. За още новини и събития по проектане забравяйте да следите сайта и да последвате социалните мрежи (Facebook, Linked In и Х) на Фондацията.