Между 28-ми и 30-ти юни 2023 г.,бе проведенавторатаработна среща по проект DATAMITE. Домакин на събитието бе OTE Group (най-големият доставчик на телекомуникационни услуги в Гърция), в централата си в Атина, Гърция, където партньорите се срещнаха за задълбочена дискусия относно постигнатия напредък, както и с цел обмисляне стъпки, които да бъдат предприети.

Тъй като проектът DATAMITE предвижда революционизиране на европейския пазар на данни чрез подпомагане на потребители, като малки и средни предприятия, големи предприятия и публични администрации, за по-добро монетизиране, управление и повишаване на доверието по отношение на данните,сред основните теми, обект на дискусия, бяха: 1.) механизми за споделяне на данни и суверенитет на данните; 2.) управление на данните, качество на данните, сигурност и модули за поддръжка; както и 3.) непаритчни измерения.

По време на втория ден от срещата, Фондация Право и интернет организира семинар относно пътят към експлоатация, като очерта правните и етични измерения по отношение на споделянето и търговията с данни. По-конкретно, представена бе идентифицираната като релевантна за целите на проекта правна рамка, като например: Регламент 2018/1807 относно свободното движение на нелични данни в Европейския съюз; Общ регламент за защита на данните (ОРЗД); Директива 2016/943 относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване; Директива 2019/1024 относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор; Европейски акт за управление на данните; Законодателен акт за цифровите пазари (проект); Законодателен акт за цифровите услуги (проект); Законодателен акт за данните (проект); както и Законодателен акт на ЕС за изкуствения интелект (проект).

С оглед на една от целите на семинара – да бъде събрана информация относно различни сценарии, които партньорите очакват да проучат в горепосочения контекст, разпространен сред участниците бе и кратък въпросник на тема „Път към експлоатация“. Събирането/обработката на резултатите е все още в ход.

По време на форума, бе официално обявявенаи третата работна среща по проект DATAMITE, чиито домакин ще бъде CINECA (най-големият италиански изчислителен център), която ще се проведе в Болоня, Италия, от 20-ти до 21-ви ноември 2023 г.