На 03.12.2019 г. Фондация „Право и Интернет“ беше домакин на втората партньорска среща по проект SEYW (Добавената стойност на социалното предприемачество в работата с младежи).

В срещата участваха представители на всички партньорски организации от пет държави – Люксембург, Италия, Гърция, Франция и Естония. Надя Койчева и Атанас Киров взеха участие като представители на Фондация „Право и Интернет“. В рамките на срещата се обсъдиха досегашните дейности по проекта и се взеха решение за предстоящите обучения и събития.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства в сферата на младежта.