Адв. Десислава Кръстева - старши експерт във Фондация „Право и Интернет” взе участие като лектор във Вторият регионален форум по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа, 22 - 24 октомври 2012 г.