Вторият ден от Международния уъркшоп по проект E-PROTECT II се проведе на 24 март

На 24 март се проведе вторият ден от онлайн Международния уъркшоп по проект E-PROTECT II, който събра над 260 участници, включително професионалисти работещи в сферата на детското правосъдие, научни работници, прокурори, адвокати и други. Вторият ден на уъркшопа беше насочен върху темата за извършване на оценка на риска на деца жертви на престъпление, като бяха разкрити много интересни факти, добри практики и практически предизвикателства по въпроса в цяла Европа.

Събитието започна с приветствие и встъпителни думи от Панос Кетикидис, заместник-директор на „Научни изследвания и иновации“ на Университета в Йорк. Господин Кетикидис поздрави всички участници, като подчерта огромното значение на провеждането на подобни събития по темата детско правосъдие с оглед на нуждата от постоянни и непрекъснати усилия в областта. След встъпителните думи на г-н Кетикидис, започна първата панелна дискусия, посветена на международните, европейските и националните стандарти при извършване на оценка на риска на деца жертви на престъпление.

Първият основен панелист беше г-жа Теони Куфониколаку, заместник-омбудсман по правата на децата в Гърция, която сподели някои институционални пропуски в гръцката практика, посочвайки фрагментацията на различните инициативи, както и недостатъчните средства и усилия като основните проблеми при развитието на детското правосъдие в Гърция. Освен това, г-жа Куфониколаку препоръча конкретни реформи, които да бъдат направени в Гърция, насочени към по-добрата защита на най-добрия интерес на децата жертви на престъпления. Презентацията на г-жа Куфониколаку беше последвана от изключителна реч на г-жа Мария-Андриани Костопулу, член на GREVIO, която ни представи интересни факти относно работата на GREVIO по насърчаване на оценките на риска, основаващи се на Истанбулската Конвенция. Нещо повече, тя подчерта нуждата от междуинституционално сътрудничество и разработване на систематичен подход в случаите на насилие над жени, посочвайки липсата на общ механизъм за оценка на риска като предизвикателство, което е необходимо да бъде преодоляно от практикуващите.

Панелната дискусия продължи с презентация на Беноа Ван Кейрбилк – Директор на Defence for Children International – Белгия, и член на Комитета по правата на детето на ООН, който коментира съществуващите рискове за децата по отношение на вътрешносемейно и основано на пола насилие, както и възможните решения в най-добрия интерес на детето. Първият панел приключи с г-жа Изабела Мастропаска от Дирекция „Детско и общностно правосъдие“ към Министерство на Правосъдието на Италия. Госпожа Мастропаска представи националната перспектива при въвеждането на международните ръководни стандарти в областта на оценката на риска на деца жертви на престъпления, подчертавайки ролята и отговорността на социалните служби при извършването на оценката.

Втората панелна дискусия започна след кратка почивка, с кратко въведение в темата на панела, а именно – Оценка на риска на деца жертви на насилие: Подходи и методи. Първият панелист – г-жа Стела Карапа, експерт по криминалистика, представи интригуващ скорошен случай от Гърция и приложените методи за оценка на риска в хода на наказателното производство. След презентацията на г-жа Карапа, вторият ни панелист – Таня Лаясало, главен специалист и съдебен психолог във Финландския институт по здравеопазване, представи цялостен и мултипрофесионален метод за оценка на риска от Финландия. Също така, г-жа Лаясало заяви, че основната цел на този метод е подобряването на информационния поток и мултидисциплинарното сътрудничество в случаите на деца жертви на престъпление.

Нашият трети панелист – Сабрина Реджерс от Центъра за семейно правосъдие в Лимбург, Белгия, ни запозна с един друг подход по отношение на мултидисциплинарната оценка на риска в контекста на Центъра за семейна подкрепа. Освен това, тя сподели своите виждания във връзка с ключовите преимущества на този подход, разкривайки някои интересни факти относно практическото му прилагане в Белгия. В края на втората панелна дискусия, г-жа Стела Карапа отново ни предостави интересна информация във връзка с потенциалното въвеждане на добри практики, вдъхновени от Финландия и Белгия, като едновременно с това сподели своите впечатлениия за системата на правосъдие в интерес на детето.

След края на втория панел се проведе дискусия по някои практически въпроси, след което се представи накратко Методологията, която беше разработена в рамките на проект E-PROTECT. В двата си дни Международният уъркшоп по проект E-PROTECT II успя да събере над 500 участници, много забележителни и интересни панелисти, които станаха причината за изключителни дискусии по въпросите на детското правосъдие и тяхното значение.

Проектът се осъществява с подкрепата на Програма „Правосъдие“ на Европейската комисия в рамките на Договор № 878593.