VTT Technical Research Centre of Finland Ltd (Финландия)

VTT Technical Research Centre of Finland Ltd е дружество с ограничена отговорност, държавна собственост, и се управлява с нестопанска цел, определено със закон. Като безпристрастна организация за научни изследвания и технологии с нестопанска цел, с национален мандат и мисия за подпомагане на конкурентоспособността на икономиката, общественото развитие и иновации, VTT извършва научноизследователски и иновационни дейности за нуждите на индустрията и обществото, основано на знанието.