Въведение в правото на информационните технологии

Подзаглавие: -

Автор: Дайвид Бейнбридж

Година на издаване: 2008
Издателство: Pearson Education Limited
ISBN: 978-1-4058-4666-0
Обем: 665 страници
Формат: A4

Анотация

Въведение в правото на информационните технологии (с предишно заглавие Въведение в компютърното право) предоставя изчерпателен и достъпен начин правото и неговите отношения с информационните и комуникационните технологии. Практическият подход, който дава възможност да се разгледа закона през призмата на технологията, прави книгата подходяща за студенти по право, неспециализиращи в областта студенти и компютърни специалисти.

Website: www.mylawchamber.co.uk/bainbridgeIT

Шесто издание

Книгата е достъпна само на английски език.