На 16-ти септември 2021 г. от 11 ч. ще се проведе 4-то онлайн събитие ,,Определяне на висшия интерес на детето жертва на престъпление''.

По време на събитието ще имате възможност да проведете дискусия с интернационални експерти в сферата на престъпления с деца. На фокус по време на обучението ще бъде 4-та глава от Методологията на проекта и по-конкретно индивидуална оценка на нуждите на деца, жертви на престъпление.

Последвайте линка за регистрация:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMudO2oq...