Ягелонски университет (Полша)

Ягелонският университет е най-старото висше учебно заведение в Полша и се нарежда сред най-старите такива в Европа. Университетът е основан на 12 май 1364 г. от полския крал Казимир Велики.

Днес, Ягелонският университет в Краков, обединява 15 факултета, където повече от 4000 хиляди научни работници провеждат изследвания и предоставят образование на почти 50 хиляди студенти в повече от 80 различни научни области. Изтъкнатите изследователи и най-съвременните инфраструктури превръщат Ягелонския университет в една от водещите научни полски институции, осъществявайки съвместна дейност с водещи академични центрове по целия свят.

Експертни дейности