Това ще бъдат файлове със структурирана информация. Електронното пълномощно ще може да се оттегля и тогава неговото действие ефективно ще се прекратява, поясни проф. д-р Георги Димитров.