Заключителната конференция "Online Privacy: Consenting to your Future" по проект CONSENT ще се проведе на 20 и 21 Март 2013 г в Малта.