Георги Димитров е завършил право в СУ “Св. Климент Охридски”, но има квалификация по “Микрокомпютърна техника и програмиране” в ТУ-София. Към момента е докторант по Право на информационните и комуникационни технологии...