Фондация „Право и Интернет” кани съдиите от националните съдилищата в България да се запознаят с проект „Повишаване на капацитета на българските съдии по прилагане на правилата Европейското конкурентно право” и да споделят своите впечатления или да посочат конкретни проблеми, на които са се натъкнали в своята практика при прилагане на разпоредбите на чл. 101 и чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз и на Регламент на Съвета (ЕС) № 1/2003.

Покани за участие в трите събития по Проекта бяха изпратени до националните съдилища и започна регистрацията на съдиите, желаещи да участват в обученията.

За повече информация, уточнения и въпроси за регистрационните формуляри, пишете ни на: competition@netlaw.bg.