Д-р Мартин Захариев – един от правните експерти към Фондация „Право и Интернет“ коментира нашумелия въпрос относно защитата на лични данни в социалните мрежи в ефира на Блумбърг ТВ.

Д-р Захариев отбеляза ключовата роля, която данни и начинът, по който се управляват, играят за всеки бизнес. Те стоят в основата на неговата репутация, в изграждането на доверие с потребителите и постигането на конкурентно предимство на пазара. Поради тази причина всяка организация се стреми да получи максимален обем от информация за своите клиенти. В същото време, това изправя бизнеса пред предизвикателствата, свързани с правилното съхранение и обработване на данните и опазването им от нерегламентиран достъп, застъпени като фундаментални принципи на регулаторния режим.

Може да гледате участието на д-р Мартин Захариев в „Бизнес старт“ тук.