Кога по делата ще има електронни доказателства? Кога делата ще са в електронна форма? Готова ли е системата за реформа?

Разговор с доц. д-р Георги Димитров в юридическото предаване „Темида“.