1001 LAKES OY

В 1001 Lakes вярват, че данните са толкова важни за съвременния бизнес, колкото водата е за живота. Без вода няма живот и с достатъчно водоснабдяване богатите екосистеми могат да процъфтяват. Водата е ценна – не я пилейте – не я разваляйте. Модерните, управлявани от данни организации, продукти и партньорства изискват солидна и обмислена основа, която се основава на солидна бизнес логика, добре проектирана правна рамка, която гарантира интересите на съответните заинтересовани страни, и подходящо за целта технологично решение, което позволява навременна наличност на подходящи данни с достатъчно добро качество. Те основаха 1001 Lakes, за да улеснят екосистемите от данни, като помагат на организациите да управляват и споделят данни по-сигурно и ефективно и да дадат възможност за нови прозрения и услуги, управлявани от данни, които са от полза за всички.