Акроним: DATAMITE
Период: 01.2023 - 12.2025
Статус: Текущ


Описание

DATAMITE предоставя модулна рамка с отворен код за подобряване на монетизацията, оперативната съвместимост, търговията и обмена на данни в различни индустриални сектори. Проектът предвижда създаване на софтуерни модули, обучителни и бизнес материали за европейски компании, като им дава възможност да станат нови подходящи играчи в икономиката, основана на данни. Дейностите, които ще се извършват по проекта, не само ще постигнат оперативна съвместимост с водещи технологии за съхранение, но и ще осигурят интуитивни графични интерфейси, подробна документация и персонализирани обучителни материали, насочени както към технически, така и към бизнес аспекти.

Проектът ще започне с изучаване на изискванията, поставени от пилотни компании, и ще избере съществуващи градивни елементи от платформи за данни и общността на отворения код, докато се изграждат серии от компоненти, които използват техните функционалности. Ще бъдат интегрирани и градивни елементи, за да се осигурят плавни алтернативи за споделяне на данни като по този начин се улеснява оперативната съвместимост на данните. Модулите ще интегрират различни градивни блокове, които осигуряват необходимата функционалност заедно със серия от компоненти, които позволяват на организациите да подобрят управлението на своите данни в измеренията на управление, качество, сигурност. Разработени са и серия от инструменти, осигуряващи поддръжка по отношение на поверителност, съхранение и др.

Консорциумът се състои от двадесет и трима партньори от дванадесет различни държави-членки на ЕС (ДЧ) – Испания, Германия, Ирландия, Гърция, Полша, Холандия, Естония, България, Австрия, Португалия, Италия, Финландия.

Проектът DATAMITE се координира от Институт за информационни технологии, Валенсия, Испания, и се изпълнява с подкрепата на програма Хоризонт Европа на Европейската комисия по Споразумение за безвъзмездна помощ № 101092989.