Христо Нихризов

Адв. Христо Нихризов завършва право в СУ „Св. Климент Охридски” (2005 г.), завършил e курс „Нова регулаторна рамка в далекосъобщителния сектор” в Американски университет в България (Център за европейски програми), специализирал е в Американски институт за правно обучение, Университет в Мичиган, САЩ.

Резюме

Адв. Христо Нихризов завършва право в СУ „Св. Климент Охридски” (2005 г.), завършил e курс „Нова регулаторна рамка в далекосъобщителния сектор” в Американски университет в България (Център за европейски програми), специализирал е в Американски институт за правно обучение, Университет в Мичиган, САЩ.

Адв. Нихризов има богат опит в разработването на правни анализи на законодателството в различни сектори на икономиката, както и в изготвянето на доклади, анализи и становища по прилагането на европейската правна рамка, свързана с информационните и комуникационни технологии. Участва в разработването на Закона за електронните съобщения през 2005 г. Лектор на множество семинари, свързани с информационните технологии, бил е лектор по теми, свързани с Телекомуникационно право, Конкурентно право, Защита и запазване на данни, по различни поводи и е автор на статии, свързани с тях.

В продължение на повече от десет години адв. Христо Нихризов консултира в областта на телекомуникационното право, медийното право, банковото и финансовото право, конкурентното право, административното съдопроизводство. Богатият му опит обхваща консултации по редица национални и международни телекомуникационни проекти за изграждане на всякакъв вид телекомуникационни мрежи и въвеждане на онлайн услуги и платформи, както и по няколко иновативни проекта от банковия и финансов сектор. Задълбочените му познания за пазара го превръщат в ключов участник в процеса на изготвяне на актуалната регулаторна рамка на електронните комуникации в България.